Visie op onderwijs

Als Stichting D.A.M. hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat. Dit wordt zichtbaar in een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving. Hierbinnen worden kinderen uitgedaagd om veel te leren en vooral samen veel te leren. Het samen leren staat in onze scholen centraal.

Onder leren verstaan we niet alleen het verwerven van kennis en vaardigheden, maar evenzeer het omgaan met elkaar, samenwerken, verantwoordelijkheid dragen, je gevoelens uiten en een zelfstandige werkhouding ontwikkelen. Al die aspecten zijn nauw met elkaar verweven.

Kinderen willen zich graag ontwikkelen en daarin zelf een actieve rol spelen. Vandaar dat we kinderen de ruimte geven om zelf actief te zijn en eigen initiatief te kunnen ontplooien.

Kinderen verschillen van elkaar. Ieder ontwikkelt zich op een eigen wijze. Respect voor die eigen ontwikkeling staat bij ons centraal. Daarom sluiten wij in ons onderwijs aan bij het individuele ontwikkelingsniveau van kinderen.
Het gaat ons er om dat kinderen zich op alle terreinen zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Vanwege de nadruk op de individuele begeleiding biedt ons onderwijs goede ontplooiingsmogelijkheden voor iedere leerling.

Het rustige, stille, teruggetrokken kind krijgt bij voorbeeld eenandere benadering dan het meer dynamische kind. Het kind dat zich moeilijk kan concentreren krijgt begeleiding gericht op verbetering van de werkhouding, terwijl een kind met een snelle verwerkingssnelheid een adequate begeleiding op zijn niveau krijgt.

Montessorionderwijs zoekt voor iedere leerling naar de manier waarop het op school het best gedijt. Om de juiste benadering te kunnen vinden achten we een goede en open relatie met ouders onontbeerlijk.