Scholen

Stichting Deventer en Almelose Montessorischolen is een stichting, die bestaat uit vier scholen:

Montessorischool van Lithstraat en Montessorischool Oudaen

Vanaf 1934 wordt er in Deventer montessorionderwijs gegeven. De Eerste Deventer Montessorischool werd als eerste Deventer montessorischool gevestigd aan de vanLithstraat. Deze school groeide na een tijdje uit zijn jas, na verschillende aanpassingen aan het gebouw, werd een gedeelte van de leerlingen buiten het gebouw gehuisvest, zo werde er lokealen aan het Groenewold betrokken en een gebouw aan de Oudaenstraat. Als hele Eerst Montessorischool met drie vestigingen was het geruime tijd een van de grootste basisscholen in Deventer. Nadat Groenewold nieuwbouw zou krijgen, bleek in de gemeente elders leegstand en werd de school gehuisvest in het gebouw van KEI13. Dit bleek uiteindelijk niet een plek waar evenveel ouders voor kozen als voor de school aan het Groenweold en ook de beloofde nieuwbouw bleef lang uit zodat er in 2017  het besluit werd genomen om de KEIzer te sluiten en de leerlingen van de KEIzer een plaats te bieden iin de Oudaen. Zo ontstonden twee middelgrote montessorischolen. Montesorischool van Lith en Montessorischool Oudaen. Beide scholen hebben een eigen directeur en eigen Interne begeleiders. De ontwikkeling van het individuele kind staat centraal en het uitgangspunt van elke school is dat kinderen graag willen leren en elke dag met plezier naar school gaan. Ook werken beide scholen samen met organisaties voor kinderopvang en peuterspelen aan het tot stand komen van een Integraal Kindcentrum.

Naar de website van de Eerste Deventer Montessorischool van Lith

Naar de website Montessorischool Oudaen

Montessorischool l’Ambiente

Gelegen aan het water, in de wijk de Vijfhoek in Deventer ligt onze school l’ Ambiente.
Deze school werd als tweede Montessorischool in Deventer in 1992 gevestigd in de wijk Colmschate en werd tien jaar later uitgebreid met een dependance aan het Andriessenplein.

Inmiddels is deze school aan de Eekhoorn geheel onafhankelijk.

Vanaf schooljaar 2020-2021 is deze school verder gegaan onder de naam Openbare Montessorischool Wij de Wereld. En valt vanaf deze tijd onder het Openbaar en Primair Onderwijs Deventer O.P.O.D. waarmee Stichting D.A.M. een personele unie heeft.

Montessorischool De Ontdekking

De Ontdekking bevindt zich op het Andriessenplein, en samen met De Rank zitten ze in één gebouw.   
De school is een kindcentrum voor kinderen van 2 tot 13 jaar waar kinderen ‘van 7 tot 7’ terecht kunnen.
Op Montessorischool de Ontdekking kunnen kinderen dagelijks mooie, nieuwe ontdekkingen doen.

Naar de website van Montessorischool De Ontdekking