Vertrouwenspersoon

VERTROUWENSPERSOON

Binnen onze stichting is een interne klachtenregeling van kracht, waarbij ook de vertrouwenspersoon een rol kan spelen.

Door de wetgever is al eerder een constructie bedacht, die het voor alle mensen binnen de organisatie mogelijk maakt zich te laten helpen om een klacht te formuleren, omdat dit af en toe niet gemakkelijk kan zijn.

Onze klachtencoördinator of de intern vertrouwenspersoon zal u, indien dit in het kader van de geldende klachtenregeling gewenst is, in contact brengen met onze externe vertrouwenspersoon. Met IJsselgroep zijn wij een dienstverleningsovereenkomst aangegaan voor de werkzaamheden van externe vertouwenspersonen.  Natuurlijk kunt u zelf contact met hen opnemen. Maar ook dan zal de externe vertrouwenspersoon contact zoeken met de klachtencoördinator van de betreffende school.

De externe verrouwenspersonen voor onze stichting zijn:

Mevrouw Y. Kamsma, tel.nr. 06-14001672 of De heer H. Riphagen tel.nr. 088-0931171.

Via de homepage kunt u het protocol externe vertrouwenspersoon downloaden.