Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Zoals het een stichting met meerdere scholen betaamt, kent ook de Stg. D.A.M. een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Naast de M.R. bestaat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (G.M.R.). Dit is een inspraakorgaan waarin de medezeggenschapsraden van onze scholen zitting hebben.

Van elke school neemt één leerkracht en één ouder (uit de M.R.) zitting in de G.M.R.

De G.M.R. bespreekt  met name schooloverstijgende onderwerpen, zoals de meerjarenplannen, de begroting, de jaarrekening en het personeelsbeleid.

Schooljaar 2018-2019 zijn de volgende leden actief:

  • Jeroen Officier- ouder De Ontdekking 
  • Marijke Lodeweges - leerkracht De Ontdekking
  • Mark ten Raa - leerkracht Oudaen (voorzitter)
  • Hugo Oord - ouder Oudaen
  • Elise Wegdam - leerkracht l'Ambiente
  • Marcel van Schalkwijk  - ouder l'Ambiente
  • Carry Vreeling - leerkracht Van Lith
  • Eric Etman - ouder Van Lith

Het Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Dam vindt u onder het kopje "Downloads".