Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Zoals het een stichting met meerdere scholen betaamt, kent ook onze stichting een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

 

Naast de M.R. bestaat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (G.M.R.). Dit is een inspraakorgaan waarin de medezeggenschapsraden van onze scholen zitting hebben. Van elke school neemt één leerkracht en één ouder (uit de M.R.) zitting in de G.M.R.


De G.M.R. bespreekt  met name schooloverstijgende onderwerpen, zoals de meerjarenplannen, de begroting, de jaarrekening en het personeelsbeleid. 

Schooljaar 2017-2018 zijn de volgende leden actief:

  • Ineke Voordendag - voorzitter en leerkracht De Ontdekking
  • Jeroen Officier- ouder De Ontdekking 
  • Mark ten Raa - leerkracht Oudaen (plv. voorzitter)
  • Hugo Oord - ouder Oudaen
  • Elise Wegdam - leerkracht l'Ambiente
  • Marcel van Schalkwijk  - ouder l'Ambiente
  • Carry Vreeling - leerkracht Van Lith
  • Eric Etman - ouder Van Lith

 Het Medezeggenschapsstatuut van de Stichting Dam vindt u onder het kopje "Downloads".