Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De scholen van DAM kennen een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

Van elke school van DAM neemt 1 leerkracht en 1 ouder zitting in de GMR. De GMR DAM behandelt schooloverkoepelende onderwerpen zoals bijvoorbeeld de begroting voor de gehele stichting.

Contact opnemen met de GMR DAM kan via het emailadres gmr@stichtingdam.nl