Dagelijkse leiding CvB en RvT

 

De dagelijks leiding van Stg. D.A.M. wordt gevormd door een College van Bestuur.

Het College van Bestuur wordt gevormd door Dhr. J. Schakel.

De interne toezcihthouder is de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn Mw. C. Offerhaus-Hooijer (voorzitter), Dhr. P. Koers (secretaris), Dhr. M. Schipper, Mw. M. Groen en Dhr. H.J. Wibbens.

Het CvB en de RvT vergaderen 6 à 7 maal per jaar over alle zaken die voor onze stichting van belang zijn.

De leden van de Raad van Toezicht zijn te bereiken via: secretariaat@stichtingdam.nl.