Nieuws

Onderwijsstaking 30 mei 2018

Op woensdag 30 mei 2018 gaan medewerkers uit het primair onderwijs in Overijssel en Gelderland een dag staken.
Dit betekent dat onze scholen aan de Van Lithstraat, de Ontdekking en aan de Oudaenstraat in Deventer op deze dag helemaal gesloten zijn.
Montessorischool l’Ambiente is aangepast open.

 

Deze stakingsdag is een vervolg op eerdere stakingen. Op 5 oktober en 12 december 2017 deden ook onze scholen mee aan de landelijke onderwijsstaking. Helaas leverde dit niet voldoende op; het dreigende lerarentekort zorgt voor veel onrust binnen de onderwijssector en de roep om eerlijke salarissen is groot.

Actievoeren is daarom nog steeds nodig; een landelijke estafettestaking werd in het leven geroepen.

Op 14 februari werd begonnen in de provincies Friesland/ Groningen/ Drenthe, gevolgd op 14 maart Noord-Holland, Utrecht en Flevoland en 13 april Brabant en Limburg.

Onze provincie is op 30 mei de laatste regio, en ook hier blijft de stakingsbereidheid groot.

 

Wij vragen u nogmaals om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!

Bestuurlijke samenwerking

In 2018 onderzoeken Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer en de Stichting Deventer en Almelose Montessorischolen de mogelijkheden tot verdere samenwerking.  

Een belangrijke reden voor de voorgenomen samenvoeging is de verwachte krimp van het aantal leerlingen. Door samenwerking kunnen ouders in Deventer in hun directe omgeving uit diverse onderwijsvoorzieningen, waaronder Montessorischolen voor hun kind(eren) blijven kiezen. Samenwerking tussen de organisaties is bovendien belangrijk om de geboden kwaliteit, zowel organisatorisch als onderwijskundig, blijvend te borgen.