Bestuurlijke samenwerking St. DAM en St. OPOD

Per 1 september 2018 gaan Stichting DAM en Stichting OPOD een personele unie aan.
Beide blijven zelfstandig voortbestaan, maar hebben vanaf die datum dezelfde bestuurder en dezelfde Raad van Toezicht. Deze is samengesteld uit leden van de huidige Raden van Toezicht van onze stichtingen.

Voor de leerlingen van onze basisscholen heeft de personele unie geen gevolgen.
Voor het merendeel van onze medewerkers evenmin. Zij blijven in dienst van hun huidige werkgever, op basis voor de daar geldende cao.

Verandering is er wel voor het stafbureau: de personele unie heeft één stafbureau, bestaande uit de huidige stafmedewerkers van beide stichtingen.
Het stafbureau van St. DAM is na de zomer gesloten.
Beide stichtingen zijn vanaf 1 september 2018 telefonisch te bereiken onder het centrale telefoonnummer 0570-782401. Het telefoonnummer van St. DAM vervalt.
Wel kunt u een e-mail blijven sturen naar ons algemene e-mailadres, secretariaat@stichtingdam.nl.
Post mag verzonden worden naar St. DAM, Postbus 502, 7400 AM Deventer.