Montessorionderwijs

Haar visie op de ontwikkeling van kinderen vormt nog steeds de basis voor de wijze waarop het onderwijs is ingericht. Maria Montessori leefde van 1870 tot 1952. Zij werd geboren in de provincie Ancona in Italië. Na enkele jaren studie natuurkunde, wiskunde en biologie (1890) ging zij over op de studie medicijnen en promoveerde in 1896 tot doctor in de medicijnen. Daarmee was ze de eerste vrouwelijke arts in Italië. Na een hernieuwde studie filosofie en kinderpsychologie werd ze in 1904 buitengewoon hoogleraar antropologie. In 1907 werd ze gevraagd om de leiding op zich te nemen van een zogenaamd “Casa dei Bambini” (“huis der kinderen”) in een van de armste wijken van Rome.

De Methode

De resultaten van haar pedagogische “methode” waren zo indrukwekkend dat de “Casa dei Bambini” belangstelling trok van vele opvoeders uit tal van landen. Het was de combinatie van vrijheid, zelfdiscipline, werklust en prestaties van de kinderen die bewondering wekte en al gauw navolging vond in de oprichting van montessorischooltjes ook buiten Italië.

Maria Montessori was actief betrokken bij de montessorischolen; ze ontwierp materialen, werkte aan thema’s als opvoeding, vrede en kosmisch onderwijs en benadrukte steeds weer haar visie op het kind.