Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Ouderparticipatie is binnen het montessorionderwijs belangrijk. Het meewerken binnen de school door ouders/verzorgers zorgt ervoor dat het montessorionderwijs ook in de praktijk van alledag  wordt ervaren. Dit heeft meerwaarde omdat zo de wijze van omgaan met anderen en in het bijzonder met kinderen thuis en op school op een soortgelijke manier kan worden vormgegeven. Door hierover open met de leerkrachten en de directie van gedachten te wisselen wordt het specifieke  werken in het aan montessorionderwijs aan de hand van levende voorkomende situaties duidelijk.

Daarnaast is het voor elke school heel fijn om extra handen in de klas te hebben. Zo komt er ruimte voor veel extra leuke dingen zoals bij voorbeeld koken en tuinieren waardoor het onderwijs voor de kinderen aantrekkelijker wordt.


Onze scholen kennen een systeem waarbij bij het inschrijven van de kinderen wordt gevraagd waaraan u als ouder mee wilt werken. Soms wordt dit gedurende de schoolloopbaan van uw kind nog een aantal keren herhaald. In de verschillende schoolgidsen van de scholen kunt u vinden op welke manier iedere school van de
Stg. D.A.M. hier uitvoering aan geeft.