Downloads

Jaarverslag 2018

Jaarrekening 2017

Bekijk hier de jaarrekening 2017 van Stichting DAM

Medezeggenschapsstatuut

Hier vindt u het Medezeggenschapsstatuut van de stichting.

Protocol externe vertrouwenspersoon

Interne Klachtenregeling

Hieronder kunt u de interne klachtenregeling van de Deventer Montessori
Schoolvereniging (huidige Stg. DAM) downloaden.

Deze interne klachtenregeling is opgesteld om ongenoegen met bepaalde handelingen of situaties in onze scholen zorgvuldig te behandelen – en zoveel mogelijk binnen de vereniging op te lossen.

In deze regeling sluiten we aan bij de normale omgangsvormen: zo praat je natuurlijk eerst met degene waar je kritiek op hebt. Mocht er niet uitkomen worden dan kun je naar diens leidinggevende. We gaan ervan uit dat op die manier in een of meerdere gesprekken een oplossing voor het probleem gevonden wordt.

Mocht dit niet lukken, dan kunt u overwegen om een officiële (schriftelijke) klacht in te dienen. Dan volgt het traject, zoals beschreven in de regeling.

Natuurlijk hopen we dat we deze klachtenregeling niet behoeven te gebruiken. Indien dit onverhoopt toch het geval is, dan wordt met deze regeling een zorgvuldige afhandeling geborgd.

Mocht na bovenstaande procedure de klacht niet opgelost zijn, dan is er de mogelijkheid om contact op te nemen met:

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS
Gebouw Woudstede
Zwarte Woud 2
3524SJ Utrecht 

T: 030 - 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl