College van Bestuur en Raad van Toezicht

Bestuur.


De bestuurder van OPOD/ DAM is mevrouw Yvonne de Haas. Zij is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de gehele organisatie en alle scholen.
De scholen en het bestuur worden ondersteund door een stafbureau.

Toezicht.

De raad van toezicht is intern toezichthouder van OPOD/ DAM. Vanuit die rol houdt de raad integraal en onafhankelijk toezicht op het functioneren van de organisatie en het bestuur. Ook fungeert de raad van toezicht als klankbord voor het bestuur.
De leden van de raad van toezicht hebben allemaal een eigen aandachtsgebied. Samen overzien zij het onderwijsveld vanuit alle perspectieven volledig.

De raad werkt volgens de code Goed Bestuur (voor het primair onderwijs) en met een toezichtskader.