Nieuws

Bestuurlijke samenwerking

In 2017 onderzoeken Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer en de Stichting Deventer en Almelose Montessorischolen de mogelijkheden tot verdere samenwerking.  

Een belangrijke reden voor de voorgenomen samenvoeging is de verwachte krimp van het aantal leerlingen. Door samenwerking kunnen ouders in Deventer in hun directe omgeving uit diverse onderwijsvoorzieningen, waaronder Montessorischolen voor hun kind(eren) blijven kiezen. Samenwerking tussen de organisaties is bovendien belangrijk om de geboden kwaliteit, zowel organisatorisch als onderwijskundig, blijvend te borgen.